ANUNT privind lansarea activitatii de formare profesională in cadrul proiectului „AS – Antreprenoriat Social pentru comunitate & inovare sociala”, ID 128454

decembrie 2020

ANUNT

privind lansarea activitatii de formare profesională in cadrul proiectului

„AS – Antreprenoriat Social pentru comunitate & inovare sociala”, ID 128454

co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,

Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei,

Obiectivul specific  4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.

SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPEMENT SRL in parteneriat cu Asociatia Banatul de Nord implementeaza in perioada martie 2020 – septembrie 2023, proiectul „AS – Antreprenoriat Social pentru comunitate & inovare sociala”, având ca obiectiv promovarea activă a economiei sociale, ca mecanism generator de incluziune socială, pentru integrarea pe piața muncii a persoanelor din grupurile vulnerabile și combaterea sărăciei. Proiectul își propune sprijinirea înființării a 26 întreprinderi sociale de către beneficiari care sunt sprijiniți complex și integrat, prin măsuri de formare antreprenorială specifică, servicii personalizate de suport, prin finanțare și monitorizare optimă, astfel încât aceste structuri de economie socială să se poată autosusține pe termen lung, în comunitățile în care funcționează.

Activitatea A3 – Organizarea si derularea unui program de formare antreprenorială specifica se desfasoara in perioada decembrie 2020 – mai 2021, planificarea grupelor fiind in stransa corelare cu selectia grupului tinta eligibil.  Programul de formare profesională specifica se adresează celor 150 de participanți grup țintă, planificați în 6 serii de curs, fiecare avand 40 ore de pregătire in cadrul carora se vor dobândi si dezvolta cunostinte necesare elaborarii unui plan de afaceri sociale.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la:

Laura Boanca, Coordonator informare program: Tel:  lboanca@globalcommercium.ro; Tel: 0371 600 421

Beneficiar: SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL,  www.globalcommercium.ro

Valentin Boanches, Coordonator partener: vboanches@yahoo.com

Partener: ASOCIATIA BANATUL DE NORD, http://galbanatuldenord.ro

Proiect co-finanțat din  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020