Comunicat de presă – Finalizare Proiect „Acasă Plus – Antreprenori pentru Sustenabilitate”, ID 107821

21.01.2020

Comunicat de presă

Finalizare Proiect „Acasă Plus – Antreprenori pentru Sustenabilitate”, ID 107821

co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, Diaspora Start Up

SC Global Commercium Developement SRL (România) în parteneriat cu Asociația „Centrul de Consultanță și Management al Proiectelor Europroject” (România), Metodo Estudios Consultores (Spania) și Uniunea Muncitorilor Români (Spania) a desfășurat proiectul „Acasă Plus – Antreprenori pentru Sustenabilitate”, având ca obiectiv dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul românilor din străinătate, interesați de înființarea unor afaceri pe teritoriul României, in perioada octombrie 2017 – ianuarie 2021.  

Proiectul a cuprins mai multe etape de lucru: informarea publicului, promovarea și dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul românilor din străinătate cu varsta de peste 18 ani, dezvoltarea competențelor antreprenoriale în cadrul unui program de formare și lucru, consiliere și sprijin acordat în scopul elaborării și finalizării planurilor de afaceri și acordarea de finanțare pentru implementarea celor castigatoare pe teritoriul României pe o perioada de minim 18 luni.

Rezultatele proiectului

  • 400 persoane participante la cursurile online de formare antreprenoriala
  • 64 planuri de afaceri selectate in urma concursului de planuri de afaceri
  • 46 firme noi, infiintate în România cu profil nonagricol în mediul urban functionale la 6 luni de la incheierea sprijinului
  • 106 locuri de muncă, create si mentinute.

Valoarea proiectului

  • Valoarea totală eligibilă – 13.401.930,22lei
  • Valoarea finanțării nerambursabile acordate prin POCU – 13.192.615,17lei

Mijloace de informare:

Web site: http://globalcommercium.ro/ ; http://www.trabajadoresrumanos.com

Email: info@globalcommercium.ro; Tel: +40 371 600 421