ANUNT privind publicarea Metodologiei de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului „$E$- SOLIDAR pentru Economie Socială”, ID 128455

ANUNT

privind publicarea Metodologiei de selecție a grupului țintă în cadrul proiectului „$E$- SOLIDAR pentru Economie Socială”, ID 128455

co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei,  Obiectivul specific 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă

SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPEMENT SRL, în calitate de beneficiar derulează în  parteneriat cu FUNDAŢIA REGALĂ MARGARETA A ROMÂNIEI proiectul “$E$ – SOLIDAR pentru Economie Sociala”, ID 128455.

Proiectul se implementează în perioada 11.02.2020-10.05.2023 și se adresează persoanelor din regiunile de implementare Sud Muntenia și Sud-Vest Oltenia care intenționează să înființeze o afacere socială în scopul creării de noi locuri de muncă și al dezvoltării comunităților locale.

Acțiunile proiectului își propun sprijinirea înființării a 26 întreprinderi sociale în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest, de către beneficiari care sunt sprijiniți complex și integrat, prin măsuri de formare antreprenorială specifică, servicii personalizate de suport, prin finanțare și monitorizare optimă, astfel încât aceste structuri de economie socială să se poată autosusține pe termen lung, în comunitățile în care funcționează.

În cadrul activității A2.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate în proiect, a fost elaborată Metodologia de selecție a grupului țintă,  rolul acesteia fiind de a descrie etapele de realizare a selecției grupului țintă în vederea participării acestuia la activitățile din proiect.

Metodologia de selecție a grupului țintă este publicată spre informare publicului interesat, în cadrul secțiunilor dedicate proiectului de pe site-urile celor doi parteneri de proiect: www.globalcommercium.ro și www.frmr.ro.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la:

SC GLOBAL COMMERCIUM DEVELOPMENT SRL, telefon: 0371 600 421, e-mail: info@globalcommercium.ro

FUNDAŢIA REGALĂ MARGARETA A ROMÂNIEI, telefon: 0730 071 263, email viorica.chiru@principesa.ro 

Proiect co-finanțat din  Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020